Statistikportal

Här publicerar PTS dataunderlaget för de återkommande rapporterna Svensk telekommarknad, PTS individundersökning samt PTS prisrapport.

Du kan dyka djupare i datan här än vad som är möjligt i pdf-versionerna av rapporterna.

Under fliken Svensk telekommarknad kan du läsa rapporten on-line med tillgång till kompletterande presentationer och specifikationer av rapportens tabeller och diagram.

Under fliken individundersökningen kan du enkelt få ut de vanligaste graferna från undersökningen. Du kan även i ett diagramverktyg ta fram egna grafer och för de mer avancerade användarna finns ett korstabuleringsverktyg där bakgrundsdata och svaren från de olika frågorna kan kombineras och analyseras.

Under fliken Prisrapport kan du få information om prisutvecklingen för samtliga abonnemang för samtliga typanvändare som ingår i PTS prisrapport.

Vill du läsa rapporterna i pdf-format hittar du dem till höger på denna sida.