Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm, tel. 08-678 55 00, statistik@pts.se   Mer kontaktuppgifter   Om webbplatsen